Harmaasudet

Kohteesta Sotahuuto Wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Malline:Ryhmätiedot

Yhdistyksen esittely

Harmaasudet ry on pääasiassa Helsingin alueella toimiva historianelävöittämis- ja liveroolipeliyhdistys.

Harmaasudet pyrkivät realistiseen historianelävöittämiseen ja eläytymiseen romantisoimatta tai silottelematta ajan oloja ja tapoja. Pääpaino toiminnassamme on eläytymisellä ja kokemisella: haluamme tietää, millaista on ollut elää erilaisessa ajassa ja yhteiskunnassa erilaisten tapojen ja normien sitomana. Toimintamme painottuu Skandinavian viikinkiaikaan, mutta muutkaan ajat ja paikat eivät ole poissuljettuja. Liveroolipelit ovat keino historian uudelleen elämiseen ja kokemiseen, mutta myös yhdistyksen toiminnan itsenäinen osa-alue.

Harmaasudet ry on aloittanut pienenä liveroolipeliseurana, mutta kasvanut ja kehittynyt lähes kaksikymmenvuotisen taipaleensa aikana. Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin, ja yhdistyksen jäsenyys on avoin kelle tahansa, vaikka Harmaasudet onkin pääasiassa nuorisojärjestö.

Harmaasudet ry:n yksi keskeisistä toimialoista on liveroolipelaaminen. Menneen ajan ihmisten rooleihin eläytymällä pyrimme pääsemään lähemmäksi heidän maailmaansa tai jotakin, mitä se olisi voinut olla. Liveroolipelien saralla emme rajoitu vain viikinkiaikaan vaan mukaan mahtuu pelejä Tang-dynastian Kiinasta 1950-luvun Väli-Amerikkaan. Vain jäsenistön kiinnostus on rajana. Jäsenet ovat järjestäneet myös enemmän tai vähemmän kuvitteellisiin maailmoihin sijoittuvia pelejä.

Keskeisenä liveroolipeleissä emme näekään tiettyä aikaa tai paikkaa vaan tietyn realistisuuden ja laadukkuuden tavoittelun. Jäsenet järjestävät useampia liveroolipelejä vuosittain.

Harmaasudet ry järjestää lisäksi taistelu- ja käsityötoimintaa. Taisteluharjoitukset pidetään kerran viikossa, käsityötalkoita joitakin vuodessa. Taisteluharjoituksissa opitaan teräsaseiden turvallista käsittelyä, käsityötalkoissa puolestaan perehdytään muinaisiin käsityötekniikoihin ja valmistetaan vaatteita ja varusteita tapahtumiin ja liveroolipeleihin. Edellisten lisäksi yhdistys järjestää varustetalkoita, luentoja, matkoja sekä muuta toimintaa. Varoja toimintaan hankimme jäsenmaksujen lisäksi esiintymällä erilaisissa historiatapahtumissa.

Harmaasudet ry julkaisee yhdessä Sommelo ry:n kanssa Sommelokalenteria, joka on jäsenille ilmainen.

Harmaasudet ja Sotahuuto

Vaikka Harmaasudet nykyisin simuloivat taistelua yksinomaan tylsillä teräsaseilla, eivät pehmoaseetkaan ole heille täysin tuntemattomia. Harmaasusista koostuvat sotahuutojoukkueet ovat kuitenkin ensisijaisesti osallistuneet tapahtumiin hauskanpidon, eivät voittamisen tai pehmomiekkailun vuoksi. Sotahuudon historiallinen tapahtumakehys mahdollistaa fiilistelyn eri aikakausien ja paikkojen sotureina - susille tapahtumakehys on siis puoli Sotahuutoa. Ryhmänä Harmaasudet pyrkii uusiutumaan joka vuosi, sillä harvoin tapahtumakehykset mahdollistaisivat edellisen vuoden ryhmän olemassaolon sellaisenaan. Harmaasudet eivät käytä tabardeja ja näin ollen mitään vakiovärejäkään, vaan pyrkivät muuten toiminnallaan ja varustuksellaan yhtenäiseen vaikutelmaan. Jos jotain pysyvämpiä tunnusmerkkejä Harmaasusien sotahuutojoukkueista haluaa nimetä, niin nämä ovat jo hyväksi havaittu sydänlogo sekä historianelävöityspiireistäkin tuttu ns. paskainen autenttisuus.

Harmaasusien Sotahuutohistoria:

Joukko harmaasusia osallistui vuoden 2005 Sotahuutoon temppeliritari-ryhmänä.

Vuoden 2007 Sotahuutoon joukko harmaasusia osallistui pienenä ryhmänä, jonka nimi oli Compagnie de la Coeur.

Sotahuuto 2008: joukko harmaasusia osallistui ryhmänimellä Likainen Druzina.

Sotahuuto 2009: Osallistui ryhmänä Pikardian Vapaan Hengen toverit. Noin kymmenen osallistujaa lähinnä jousilla.

Harmaasudet toimii vuonna 2010 Sotahuudon järjestävänä tahona.

Harmaasudet osallistui vuoden 2011 Sotahuutoon nimellä ΚΑΚΟΊ ΡΩΜΑΊΟΙ.

Vuoden 2013 sotahuudossa Likainen Druzina teki paluun.

Vuoden 2014 Sotahuutoon Harmaasudet osallistuu osana Fähnlein Papagei-ryhmää.

Harmaasudet osallistui vuoden 2015 Sotahuutoon nimellä Robban Hoodin iloiset veikot ja voitti varustepalkinnon.

Lisätietoja

Harmaasusien ryhmähaastattelu 2016

Harmaasudet ry.